Sluit Logo Lannoo-Hanssens

Welke vennootschapsvorm past best bij mijn zaak?

Op het punt een nieuwe zaak op te starten?

Heb je al eens nagedacht over loonoptimalisatie?

Werken onder vennootschap voordeliger?

Advies bij nemen van een belangrijke beslissing?

Is een geplande investering wel haalbaar?

Op de hoogte blijven van fiscale veranderingen?

Nuttige info

Hieronder vindt u verwijzingen naar interessante websites, een kleine selectie met actuele onderwerpen en een overzicht van de komende fiscale deadlines.


Praktische links

Waar vind ik met enkele muisklikken informatie over :

Onroerende goederen - huurindexatie - huurhernieuwing

Vaak wordt in huurcontracten voorzien in een jaarlijkse aanpassing van de huurprijs in functie van de gezondheidsindex of de index van de consumptieprijzen.

Eveneens hierbij vindt u via de tweede onderstaande link een verwijzing naar basis informatie inzake handelshuurovereenkomsten en huurhernieuwing

 

 

Info indexaanpassingen Info handelshuur

Websites met publieke informatie over uw zakenrelaties

Bij een eerste contact of transactie met nieuwe klanten of leveranciers kan het van belang zijn even te polsen naar identiteit of solvabiliteit.

Via onderstaande links wordt u heel wat informatie aangeboden :

Belgische BTW nummers opzoeken

Buitenlandse BTW nummers opzoeken

Opzoeking Belgisch Staatsblad

Nationale Bank van België

 

Inhoudingsplicht consulteren

Vooraleer een onderneming een betaling uitvoert aan een aannemer dient er steeds nagekeken te worden of er een inhoudingsplicht bestaat voor het aannemingsbedrijf.

Dit kan op eenvoudige wijze nagezien worden via onderstaande site van de RSZ

 

Bezoek website

Sociale bijdrage berekenen

Je wenst een wijziging door te voeren aan je inkomen, of je gaat met pensioen en wil nog wat bijverdienen.

Via onderstaande link kan je meteen de impact van deze beslissingen bekijken op het vlak van jouw sociale bijdrage.

Sociale bijdrage berekenen

 

Europees BTW nummer controleren

Een Europese klant vraagt een factuur met een BTW vrijstelling.

Via onderstaande link kan je controleren of het opgegeven BTW nummer correct is.

Tip : steeds een afdruk van het scherm nemen als bewijs dat op het ogenblik van de facturatie het buitenlands BTW nummer geldig was. 

 

Bezoek website

Betalen met KMO portefeuille

Je volgt een opleiding bij een organisatie die erkend is voor betaling met KMO Portefeuille.

Voor een kleine onderneming wordt 40% van de opleidingskost terugbetaald.

Hoe gaat dit in zijn werk, wat moet gebeuren om daarvan gebruik te maken ?

 

Bezoek website

Voorafbetaling belastingen

Ook dit jaar wil je voorafbetalen, maar wat was het rekeningnummer nu alweer en welke gestructureerde mededeling moest daarbij ? Voor voorafbetalingen m.b.t. aanslagjaar 2019 blijft het oude rekeningnummer BE20 6792 0023 3056 van VA Vennootschappen van kracht. 

Voor boekjaren die afsluiten op 31/12/2019 en voor zelfstandige bedrijfsleiders en eenmanszaken is het nieuwe rekeningnummer van toepassing - zie link hieronder.

 

 

Website VA vennootschappen Website VA zelfstandigen

Wat vind ik terug op Myminfin

Jouw fiscaal dossier kan je raadplegen op de website Myminfin.

Daarbij vind je alle documenten van en aan de overheid o.m. belastingaangiften, fiches, aanslagbiljetten en ook gegevens betreffende afgesloten huurcontracten en bezit van onroerende goederen.

Je dient in te loggen met jouw IDkaart en PINcode of federaal token.

 

 

 

Bezoek website

Interessante topics

Codabox

Lannoo-Hanssens bied je de mogelijkheid om door middel van een abonnement op Codabox, jouw bankdocumenten digitaal aan te leveren. Het voordeel is dat bij de elektronische verwerking van de bestanden, de klanten en leveranciers door de boekhoudsoftware worden herkend en automatisch worden afgepunt. Dit leidt tot een snellere verwerking van jouw financiële documenten.

Interesse om te werken via Codabox ?

contacteer ons

Digitaal aanleveren documenten

Alsmaar meer aankoopfacturen worden digitaal aangeleverd en je wordt door steeds meer klanten gevraagd om jouw verkoopfacturen digitaal te bezorgen.

Kan ik dan mijn aan- en verkoopfacturen digitaal aan Lannoo-Hanssens bezorgen ?

Uiteraard kan dat!

Contacteer ons voor de verschillende mogelijkheden op dat vlak.

 

Contacteer ons

Fiscale kalender

Welke data moeten in het oog worden gehouden deze maand ?

13/04/2019 - Bedrijfsvoorheffing

Betaling ingehouden bedrijfsvoorheffing over eerste kwartaal 2019 en indienen aangifte.

20/03/2019 - BTW aangifte

BTW maand aangifte over februari 2019

 

 

10/04/2019 - Voorafbetalingen

Mogelijkheid tot voorafbetalen voor vennootschappen met afsluiting boekjaar per 31 maart, 30 juni of 30 september 2019.

Deze betalingen voor het aanslagjaar 2019 moeten worden gestort op het 'oude'  bestaande rekeningnummer: BE20 67920023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen. Voorafbetalingen voor aanslagjaar 2020 (boekjaren afsluitend op 31/12/2019) moeten gebeuren op het nieuwe rekeningnummer BE61 6792 0022 9117.