Sluit Logo Lannoo-Hanssens

Cookie- & Privacybeleid

Privacy policy voor Lannoo-Hanssens, eigenaar van lannoo-hanssens.be

 

1. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van lannoo-hanssens.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

 

2. Toestemming

Door de informatie en de diensten op lannoo-hanssens.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzaak in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting of de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen. In zoverre de verwerking van de persoonsgegegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de bezoeker steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

3. Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Lannoo-Hanssens en specifiek lannoo-hanssens.be, kun u ons bereiken via e-mail. Ons e-mailadres is info@lannoo-hanssens.be.

 

4. Monitoren gedrag bezoeker

lannoo-hanssens.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

5. Gebruik van cookies

lannoo-hanssens.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 

6. Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

7. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en fiscale documenten).

 

8. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De bezoeker heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@lannoo-hanssens.be 

 

9. Direct mailing

De bezoeer heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct mailing.

 

10. Klacht

De bezoeker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).