Sluit Logo Lannoo-Hanssens
Terug naar overzicht

Wachttijd ziekte uitkering zelfstandigen verdwijnt

27 mei 2019
3 min.
Als zelfstandige heb je pas recht op een uitkering vanaf de vijftiende dag van de arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 juli 2019 valt deze wachtperiode weg.

Carenzperiode

Een zelfstandige heeft recht op een arbeidsongeschiktheid- of invaliditeitsuitkering wanneer hij door ziekte of ongeval werkonbekwaam wordt.

Om voor deze uitkering in aanmerking te komen was er in het verleden steeds een wachttermijn voorzien, de zgn. 'carenzperiode'.

Sedert 1 januari 2018 is de carenzperiode al gereduceerd van één maand tot twee weken, waardoor men als zelfstandige een uitkering kan genieten vanaf de vijftiende dag .

 

Wat verandert er op 1 juli 2019

Wie vanaf 1 juli 2019 arbeidsongeschikt wordt, geniet vanaf de eerste dag een uitkering indien hij minstens acht dagen ziek is en tijdig een aangifte van de arbeidsongeschiktheid heeft gedaan.

Omdat korte ziekteperiodes moeilijk te controleren zijn, blijft een minimale wachttijd van zeven dagen behouden. Indien men minder lang ziek of werkonbekwaam is, kan men geen uitkering genieten.

Krijg je een ongeval of word je ziek, en vermoed je dat je wellicht langer dan zeven dagen arbeidsongeschikt zal zijn, dan ga je best op de eerste dag van je ziekte al naar de dokter. Je vraagt de dokter om een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in te vullen (is niet het gewone ziektebriefje). De datum van het door de dokter ondertekende getuigschrift zal bepalend zijn voor de start van de arbeidsongeschiktheid. Dit attest dient binnen de zeven dagen per post, bij voorkeur aangetekend, aan het ziekenfonds te worden bezorgd.

Om de uitkering te bekomen mag men tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid uiteraard geen enkele zelfstandige activiteit uitoefenen.

Terug naar overzicht