Sluit Logo Lannoo-Hanssens
Terug naar overzicht

Voordeel alle aard personenwagen in 2021

16 feb 2021
3 min.
Na 2 jaar van stijging is de referentie CO2-uitstoot voor 2021 gedaald.

Het voordeel alle aard personenwagen wordt sedert geruime tijd berekend op basis van de volgende formule :

Cataloguswaarde x 6/7 x CO2-coëfficiënt x leeftijdscorrectie

De cataloguswaarde is de prijs die voor het voertuig wordt betaald, inclusief BTW en opties, maar voor verrekening van korting, met uitzondering van een algemeen geldende fabriekskorting.

De CO2-coëfficiënt wordt bepaald door de uitstoot van de wagen. Voor wagens waarvan het gelijkvormigheidsattest zowel de NEDC als de WLTP norm vermeldt, mag de laagste uitstootnorm in rekening worden gebracht.

Deze CO2 uitstoot moet worden vergeleken met de jaarlijkse vastgelegde referentie-uitstoot die staat voor een standaardpercentage van 5,5%.

Elke gram CO2 die de bedrijfswagen meer of minder uitstoot dan de standaardnorm zorgt voor een stijging of daling van het percentage met 0,1%, met een ondergrens van 4% en een bovengrens van 18%.

De referentie CO2-uitstoot 2021 is gebaseerd op de gemiddelde uitstoot van de nieuw ingeschreven personenwagens tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020, en is als volgt :

Diesel : 84 g/Km

Benzine LPG of aardgas : 102 g/Km

De daling van de gemiddelde uitstoot, respectievelijk 9 gram voor benzinewagens en 7 gram voor wagens met een dieselmotor, leidt tot een aanzienlijke verhoging van de voordelen voor het privaat gebruik van de wagen.

De leeftijdscorrectie in de formule duidt op een afname van het voordeel in functie van de leeftijd van de wagen.

Per bijkomend jaar vanaf de eerste inschrijving wordt het voordeel verminderd met 6% tot de leeftijdscorrectie 70% wordt na 5 jaar; daarna wijzigt deze factor niet meer.

Vermeldenswaard is dat de wetgever heeft voorzien in een minimum voordeel : voor het inkomstenjaar 2021 mag dit niet lager zijn dan 1.370 EUR.

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht