Sluit Logo Lannoo-Hanssens
Terug naar overzicht

UBO Register - eerste kennismaking

12 dec 2018
2 min. leestijd
In het kader van de anti-witwaswetgeving voorziet Europese regelgeving dat elke lidstaat een registratie dient bij te houden van de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, het zogenaamde UBO register.

Het UBO register (Ultimate Benificial Owner) - het register van de uiteindelijk begunstigden - is een nationaal register waarin gegevens worden gebundeld van personen die als aandeelhouder 25% of meer van de aandelen controleren of die lid zijn van de raad van bestuur, zaakvoerder zijn of die een feitelijk leidinggevende functie hebben.

Zoals nu voorzien zouden vennootschappen, maatschappen, verenigingen en stichtingen tegen 31 maart 2019 de informatie betreffende hun uiteindelijk begunstigden moeten melden aan het UBO register.

De informatie die moet worden meegedeeld is :

- volledige naam en adres

- geboortedatum

- nationaliteit

- datum waarop hij/zij uiteindelijk begunstigde binnen de opgegeven entiteit is geworden

- rijksregisternummer / identificatienummer

- aanduiding of men aandeelhouder, zaakvoerder of bestuurder is

- melding of men afzonderlijk of samen met andere personen / rechstreeks of onrechtstreeks uiteindelijk begunstigde is

- opgave van de omvang van het uiteindelijke belang (percentage aandelenbezit)

Wij houden u verder op de hoogte van de bepalingen in dit verband, en zullen u van zodra bekend wordt hoe de meldingen specifiek moeten gebeuren, bijstaan bij de practische uitvoering van deze aankomende verplichting. 

Terug naar overzicht