Sluit Logo Lannoo-Hanssens
Terug naar overzicht

Investeringen

10 dec 2018
2 min. leestijd
2018 en 2019 optimaal om te investeren

Voor vennootschappen bieden investeringen gedaan in 2018 en 2019 een belangrijk voordeel als gevolg van de investeringsaftrek van 20%.

Maar ook een aantal belangrijke maatregelen in het kader van het zomerakkoord die van toepassing worden vanaf  1/01/2020, zullen bedrijven aanzetten tot het verwezenlijken van hun investeringen ten laatste tegen eind 2019. 

Er is vooreerst de afschaffing van het stelsel van degressieve afschrijvingen die een belangrijke impact heeft op de tenlaste neming van kosten tijdens de eerste jaren na de investering.

Aanvullend wordt vanaf 1/01/2020 de prorata afschrijving (volgens het aantal dagen) in het jaar van aankoop veralgemeend voor vennootschappen, m.a.w. ook van toepassing voor KMO vennootschappen en micro ondernemingen.

Verder is er met ingang van 2020 een wijziging m.b.t. de afschrijving van bijkomende kosten. Zij mogen niet meer volgens een afzonderlijk eigen ritme worden afgeschreven, maar zullen in 1 keer (indien mogelijk) of samen met de betrokken investering moeten worden afgeschreven.

Voor aanvullende inlichtingen betreffende deze wijzigingen kunt u steeds met ons contact opnemen.

Terug naar overzicht