Sluit Logo Lannoo-Hanssens
Terug naar overzicht

Voordeel alle aard personenwagen in 2019

20 jan 2019
3 min.
Het KB dat de referentie CO2 uitstoot voor personenwagens vastlegt, werd recent gepubliceerd.

Het voordeel alle aard personenwagen wordt sedert 2012 berekend op basis van de volgende formule :

Cataloguswaarde (=nieuwwaarde + effectief betaalde BTW) x 6/7 x CO2-coëfficiënt x leeftijdscorrectie

De CO2-coëfficiënt wordt bepaald door de uitstoot van de wagen. De jaarlijkse vastgelegde referentie-uitstoot komt overeen met een standaardpercentage van 5,5%.

Elke gram CO2 die de bedrijfswagen meer of minder uitstoot dan de standaardnorm zorgt voor een stijging van of daling van het percentage met 0,1%, met een ondergrens van 4% en een bovengrens van 18%.

De referentie CO2-uitstoot voor 2019 is gebaseerd op testen uitgevoerd op nieuwe personenwagens ingeschreven tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018, en is als volgt :

Diesel : 88 g/Km

Benzine LPG of aardgas : 107 g/Km

Voor benzinemotoren zowel als voor dieselmotoren is dit, in tegenstelling tot de trend van de afgelopen jaren, een stijging van 2 g/Km t.o.v. de referentie uitstoot van 2018.

Een belangrijke reden voor deze stijging is de nieuwe methode voor het testen van de CO2 uitstoot (WLTP) die sinds kort van toepassing is, en die duidelijk hogere meetresultaten met zich mee brengt.

Die hogere meetresultaten leiden tot een hogere referentie CO2 norm, met als gevolg een lichte afname van het belastbaar VAA t.o.v. vorig jaar voor de wagens met CO2-uitstoot bepaald op basis van de 'oude' NEDC norm.

 

 

 

 

Terug naar overzicht